Tải về và cài đặt phần mềm máy in Epson WF-7525

Nếu bạn đang muốn tải về phần mềm cài đặt máy in Epson WF-7525, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver máy in Epson WF-7525 và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson WF-7525 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson WF-7525 là phần mềm dùng để setup máy in Epson WF-7525 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver setup máy in Epson WF-7525

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson WF-7525 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson WF-7525, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson WF-7525 thì bạn cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson WF-7525

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson WF-7525 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WF-7525 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver cài đặt máy in Epson WF-7525 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson WF-7525 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson WF-7525 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WF-7525, phần mềm cấu hình máy in Epson WF-7525 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WF-7525, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WF-7525 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson WF-7525 hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson WF-7525 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WF-7525 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson WF-7525 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WF-7525 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WF-7525 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson WF-7525 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson WF-7525 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson WF-7525 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WF-7525 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải xuống tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WF-7525.

Hướng dẫn cài đặt driver setup máy in Epson WF-7525

– Đối với Windows sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson WF-7525 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson WF-7525 vào folder Application để cài driver máy in Epson WF-7525 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.