Tải về và cấu hình driver máy in Epson AcuLaser CX21N

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser CX21N và cấu hình phần mềm setup máy in Epson AcuLaser CX21N cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson AcuLaser CX21N là phần mềm dùng để setup máy in Epson AcuLaser CX21N khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX21N

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson AcuLaser CX21N khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson AcuLaser CX21N, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX21N thì bạn cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser CX21N

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson AcuLaser CX21N lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser CX21N của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về driver máy in Epson AcuLaser CX21N sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson AcuLaser CX21N có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX21N là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX21N, driver cài đặt máy in Epson AcuLaser CX21N sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser CX21N, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX21N và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson AcuLaser CX21N hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser CX21N không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser CX21N về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson AcuLaser CX21N hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser CX21N hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser CX21N cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson AcuLaser CX21N cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser CX21N hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser CX21N hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser CX21N tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser CX21N.

Cách cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser CX21N

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX21N lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson AcuLaser CX21N vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser CX21N như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.