Tải về và cấu hình driver máy in Epson EMP-7500

Bạn đang muốn lấy phần mềm setup máy in Epson EMP-7500, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver máy in Epson EMP-7500 và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-7500 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-7500 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-7500 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson EMP-7500

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson EMP-7500 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-7500, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson EMP-7500 thì chúng ta cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-7500

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson EMP-7500 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-7500 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm driver máy in Epson EMP-7500 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson EMP-7500 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson EMP-7500 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-7500, phần mềm driver máy in Epson EMP-7500 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-7500, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-7500 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson EMP-7500 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-7500 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-7500 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EMP-7500 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-7500 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-7500 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-7500 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-7500 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-7500 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-7500 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-7500.

Cách cài đặt driver máy in Epson EMP-7500

– Đối với Windows OS sau khi tải về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson EMP-7500 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson EMP-7500 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson EMP-7500 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.