Tải về và cấu hình driver máy in Epson EPL-8100

Nếu bạn đang muốn tải xuống driver máy in Epson EPL-8100, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm driver máy in Epson EPL-8100 và cài đặt phần mềm setup máy in Epson EPL-8100 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson EPL-8100 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson EPL-8100 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cấu hình máy in Epson EPL-8100

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson EPL-8100 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson EPL-8100, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson EPL-8100 thì bạn cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson EPL-8100

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson EPL-8100 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EPL-8100 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy phần mềm setup máy in Epson EPL-8100 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson EPL-8100 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson EPL-8100 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EPL-8100, phần mềm phần mềm máy in Epson EPL-8100 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EPL-8100, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EPL-8100 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson EPL-8100 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson EPL-8100 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EPL-8100 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EPL-8100 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EPL-8100 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EPL-8100 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EPL-8100 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EPL-8100 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EPL-8100 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EPL-8100 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và cách lấy tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EPL-8100.

Hướng dẫn cấu hình driver máy in Epson EPL-8100

– Đối với Windows OS sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson EPL-8100 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson EPL-8100 vào folder Application để cài driver máy in Epson EPL-8100 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.