Tải về và cấu hình driver máy in Epson PowerLite 6110i

Bạn đang muốn tải về phần mềm cài đặt máy in Epson PowerLite 6110i, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm driver máy in Epson PowerLite 6110i và cài đặt driver máy in Epson PowerLite 6110i cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson PowerLite 6110i là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson PowerLite 6110i khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson PowerLite 6110i

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson PowerLite 6110i khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson PowerLite 6110i, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson PowerLite 6110i thì bạn cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson PowerLite 6110i

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson PowerLite 6110i lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson PowerLite 6110i của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về driver cấu hình máy in Epson PowerLite 6110i sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson PowerLite 6110i có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson PowerLite 6110i là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson PowerLite 6110i, phần mềm setup máy in Epson PowerLite 6110i sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson PowerLite 6110i, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson PowerLite 6110i và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson PowerLite 6110i hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson PowerLite 6110i không thể in ấn được.

Tải Driver Epson PowerLite 6110i về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson PowerLite 6110i hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson PowerLite 6110i hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson PowerLite 6110i cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson PowerLite 6110i cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson PowerLite 6110i hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson PowerLite 6110i hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson PowerLite 6110i tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy xuống tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson PowerLite 6110i.

Cách cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson PowerLite 6110i

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson PowerLite 6110i lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson PowerLite 6110i vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson PowerLite 6110i như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.