Tải về và cấu hình driver máy in Epson Stylus TX125

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX125 và setup driver cấu hình máy in Epson Stylus TX125 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus TX125 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus TX125 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX125

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus TX125 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson Stylus TX125, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus TX125 thì chúng ta cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus TX125

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson Stylus TX125 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus TX125 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách lấy driver setup máy in Epson Stylus TX125 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus TX125 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson Stylus TX125 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus TX125, driver máy in Epson Stylus TX125 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus TX125, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus TX125 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX125 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus TX125 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus TX125 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus TX125 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus TX125 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus TX125 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus TX125 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus TX125 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus TX125 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus TX125 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus TX125.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus TX125

– Với Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson Stylus TX125 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson Stylus TX125 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus TX125 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.