Tải về và cấu hình driver máy in Epson Workforce DS-5500

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Workforce DS-5500 và cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson Workforce DS-5500 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Workforce DS-5500 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Workforce DS-5500 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cấu hình máy in Epson Workforce DS-5500

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Workforce DS-5500 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Workforce DS-5500, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Workforce DS-5500 thì bạn cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Workforce DS-5500

Nếu như bạn không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Workforce DS-5500 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Workforce DS-5500 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về driver máy in Epson Workforce DS-5500 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Workforce DS-5500 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Workforce DS-5500 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Workforce DS-5500, phần mềm cài đặt máy in Epson Workforce DS-5500 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Workforce DS-5500, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Workforce DS-5500 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Workforce DS-5500 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Workforce DS-5500 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Workforce DS-5500 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Workforce DS-5500 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Workforce DS-5500 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Workforce DS-5500 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Workforce DS-5500 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Workforce DS-5500 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Workforce DS-5500 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Workforce DS-5500 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Workforce DS-5500.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm driver máy in Epson Workforce DS-5500

– Với hệ điều hành Windows sau khi download về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Workforce DS-5500 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson Workforce DS-5500 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson Workforce DS-5500 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.