Tải về và cấu hình phần mềm máy in Epson AcuLaser C1700

Cách tải driver setup máy in Epson AcuLaser C1700 và setup driver máy in Epson AcuLaser C1700 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson AcuLaser C1700 là phần mềm dùng để setup máy in Epson AcuLaser C1700 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cấu hình máy in Epson AcuLaser C1700

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson AcuLaser C1700 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C1700, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson AcuLaser C1700 thì chúng ta cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C1700

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson AcuLaser C1700 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser C1700 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C1700 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson AcuLaser C1700 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson AcuLaser C1700 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C1700, driver setup máy in Epson AcuLaser C1700 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser C1700, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C1700 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C1700 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser C1700 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser C1700 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson AcuLaser C1700 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser C1700 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser C1700 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser C1700 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser C1700 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson AcuLaser C1700 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser C1700 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser C1700.

Cách cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C1700

– Đối với Windows OS sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson AcuLaser C1700 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C1700 vào folder Application để cài driver máy in Epson AcuLaser C1700 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.