Tải về và cấu hình phần mềm máy in Epson GT-8500

Cách tải phần mềm driver máy in Epson GT-8500 và setup phần mềm cài đặt máy in Epson GT-8500 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson GT-8500 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson GT-8500 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver setup máy in Epson GT-8500

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson GT-8500 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver setup máy in Epson GT-8500, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson GT-8500 thì chúng ta cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson GT-8500

Nếu như bạn không cài driver cài đặt máy in Epson GT-8500 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson GT-8500 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về phần mềm driver máy in Epson GT-8500 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson GT-8500 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson GT-8500 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson GT-8500, driver cấu hình máy in Epson GT-8500 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson GT-8500, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson GT-8500 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson GT-8500 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson GT-8500 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson GT-8500 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson GT-8500 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson GT-8500 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson GT-8500 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson GT-8500 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson GT-8500 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson GT-8500 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson GT-8500 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson GT-8500.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson GT-8500

– Đối với Windows sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson GT-8500 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson GT-8500 vào folder Application để cài driver máy in Epson GT-8500 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.