Tải về và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus COLOR II

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR II và cấu hình driver máy in Epson Stylus COLOR II cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus COLOR II là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus COLOR II khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR II

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus COLOR II khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR II, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR II thì chúng ta cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus COLOR II

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR II lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR II của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải xuống phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR II sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR II có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR II là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR II, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR II sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR II, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR II và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus COLOR II hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR II không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR II về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus COLOR II hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR II hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR II cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus COLOR II cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus COLOR II hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus COLOR II hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR II tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR II.

Cách cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR II

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi tải xuống về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Stylus COLOR II lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR II vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR II như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.