Tải về và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus SX415

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX415 và cấu hình phần mềm setup máy in Epson Stylus SX415 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus SX415 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus SX415 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus SX415

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus SX415 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus SX415, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX415 thì bạn cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus SX415

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus SX415 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX415 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là download phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX415 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus SX415 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus SX415 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX415, phần mềm setup máy in Epson Stylus SX415 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX415, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX415 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX415 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX415 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX415 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus SX415 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX415 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX415 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus SX415 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus SX415 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus SX415 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX415 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX415.

Cách cài đặt phần mềm setup máy in Epson Stylus SX415

– Với Windows OS sau khi tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Stylus SX415 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX415 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus SX415 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.