Tải về và cấu hình phần mềm máy in Epson WorkForce 325

Cách tải phần mềm setup máy in Epson WorkForce 325 và setup phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce 325 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson WorkForce 325 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson WorkForce 325 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce 325

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson WorkForce 325 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson WorkForce 325, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson WorkForce 325 thì chúng ta cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce 325

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson WorkForce 325 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce 325 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về driver cấu hình máy in Epson WorkForce 325 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson WorkForce 325 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson WorkForce 325 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce 325, driver máy in Epson WorkForce 325 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce 325, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce 325 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce 325 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce 325 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce 325 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce 325 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce 325 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce 325 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson WorkForce 325 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson WorkForce 325 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson WorkForce 325 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce 325 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce 325.

Hướng dẫn setup driver máy in Epson WorkForce 325

– Với hệ điều hành Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson WorkForce 325 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce 325 vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce 325 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.