Tải về và setup driver máy in Epson EH-TW6100

Có phải bạn đang muốn download driver cài đặt máy in Epson EH-TW6100, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver setup máy in Epson EH-TW6100 và setup phần mềm driver máy in Epson EH-TW6100 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson EH-TW6100 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EH-TW6100 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson EH-TW6100

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson EH-TW6100 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson EH-TW6100, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson EH-TW6100 thì bạn cần download và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson EH-TW6100

Nếu như bạn không cài driver cấu hình máy in Epson EH-TW6100 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EH-TW6100 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải xuống driver cài đặt máy in Epson EH-TW6100 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson EH-TW6100 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson EH-TW6100 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EH-TW6100, phần mềm cấu hình máy in Epson EH-TW6100 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EH-TW6100, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EH-TW6100 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson EH-TW6100 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson EH-TW6100 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EH-TW6100 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EH-TW6100 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EH-TW6100 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EH-TW6100 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EH-TW6100 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EH-TW6100 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EH-TW6100 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EH-TW6100 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EH-TW6100.

Hướng dẫn setup driver cấu hình máy in Epson EH-TW6100

– Đối với Windows OS sau khi tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson EH-TW6100 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson EH-TW6100 vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson EH-TW6100 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.