Tải về và setup driver máy in Epson EPL-C8200

Bạn đang muốn lấy xuống phần mềm cấu hình máy in Epson EPL-C8200, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson EPL-C8200 và setup driver máy in Epson EPL-C8200 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EPL-C8200 là phần mềm dùng để setup máy in Epson EPL-C8200 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cài đặt máy in Epson EPL-C8200

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson EPL-C8200 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson EPL-C8200, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson EPL-C8200 thì chúng ta cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson EPL-C8200

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson EPL-C8200 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EPL-C8200 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy phần mềm driver máy in Epson EPL-C8200 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson EPL-C8200 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson EPL-C8200 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EPL-C8200, phần mềm phần mềm máy in Epson EPL-C8200 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EPL-C8200, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EPL-C8200 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson EPL-C8200 hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson EPL-C8200 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EPL-C8200 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EPL-C8200 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EPL-C8200 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EPL-C8200 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EPL-C8200 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EPL-C8200 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EPL-C8200 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EPL-C8200 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải về tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EPL-C8200.

Cách cài đặt driver setup máy in Epson EPL-C8200

– Đối với Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson EPL-C8200 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson EPL-C8200 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson EPL-C8200 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.