Tải về và setup driver máy in Epson Stylus 400

Cách tải driver cài đặt máy in Epson Stylus 400 và cài đặt driver máy in Epson Stylus 400 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus 400 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus 400 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus 400

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Stylus 400 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus 400, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus 400 thì chúng ta cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus 400

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus 400 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus 400 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm driver máy in Epson Stylus 400 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus 400 có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson Stylus 400 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus 400, driver cấu hình máy in Epson Stylus 400 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus 400, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus 400 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus 400 hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus 400 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus 400 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus 400 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus 400 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus 400 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus 400 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus 400 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus 400 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus 400 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus 400.

Cách cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus 400

– Với Windows OS sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus 400 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus 400 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus 400 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.