Tải về và setup driver máy in Epson Stylus SX105

Cách tải driver máy in Epson Stylus SX105 và setup driver máy in Epson Stylus SX105 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus SX105 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus SX105 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus SX105

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus SX105 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson Stylus SX105, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson Stylus SX105 thì chúng ta cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX105

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX105 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX105 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX105 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus SX105 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX105 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX105, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX105 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX105, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX105 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX105 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX105 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX105 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus SX105 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX105 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX105 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus SX105 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus SX105 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus SX105 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX105 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX105.

Cách cấu hình driver cấu hình máy in Epson Stylus SX105

– Với Windows OS sau khi cách lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX105 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus SX105 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX105 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.