Tải về và setup phần mềm máy in Epson EMP-5300

Bạn đang muốn cách lấy driver setup máy in Epson EMP-5300, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-5300 và cấu hình phần mềm driver máy in Epson EMP-5300 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson EMP-5300 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-5300 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cài đặt máy in Epson EMP-5300

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson EMP-5300 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson EMP-5300, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson EMP-5300 thì chúng ta cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson EMP-5300

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-5300 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-5300 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về phần mềm setup máy in Epson EMP-5300 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson EMP-5300 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson EMP-5300 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-5300, phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-5300 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-5300, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-5300 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-5300 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-5300 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-5300 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EMP-5300 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-5300 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-5300 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-5300 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-5300 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-5300 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-5300 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy về tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-5300.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-5300

– Đối với Windows OS sau khi tải về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-5300 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson EMP-5300 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson EMP-5300 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.