Tải về và setup phần mềm máy in Epson Expression Home XP-203

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Expression Home XP-203 và cấu hình driver setup máy in Epson Expression Home XP-203 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Expression Home XP-203 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Expression Home XP-203 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-203

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Expression Home XP-203 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver setup máy in Epson Expression Home XP-203, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Expression Home XP-203 thì bạn cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Expression Home XP-203

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Expression Home XP-203 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Expression Home XP-203 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về phần mềm cấu hình máy in Epson Expression Home XP-203 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Expression Home XP-203 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-203 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Expression Home XP-203, driver setup máy in Epson Expression Home XP-203 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Expression Home XP-203, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Expression Home XP-203 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson Expression Home XP-203 hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Expression Home XP-203 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Expression Home XP-203 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Expression Home XP-203 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Expression Home XP-203 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Expression Home XP-203 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Expression Home XP-203 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Expression Home XP-203 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Expression Home XP-203 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Expression Home XP-203 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Expression Home XP-203.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-203

– Với Windows OS sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Expression Home XP-203 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-203 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Expression Home XP-203 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.