Tải về và setup phần mềm máy in Epson Expression Premium XP-615

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Expression Premium XP-615 và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Expression Premium XP-615 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Expression Premium XP-615 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Expression Premium XP-615 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver setup máy in Epson Expression Premium XP-615

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Expression Premium XP-615 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Expression Premium XP-615, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Expression Premium XP-615 thì bạn cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Expression Premium XP-615

Nếu như bạn không cài phần mềm cấu hình máy in Epson Expression Premium XP-615 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Expression Premium XP-615 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải driver cấu hình máy in Epson Expression Premium XP-615 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Expression Premium XP-615 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Expression Premium XP-615 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Expression Premium XP-615, driver cấu hình máy in Epson Expression Premium XP-615 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Expression Premium XP-615, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Expression Premium XP-615 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Expression Premium XP-615 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Expression Premium XP-615 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Expression Premium XP-615 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Expression Premium XP-615 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Expression Premium XP-615 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Expression Premium XP-615 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Expression Premium XP-615 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Expression Premium XP-615 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Expression Premium XP-615 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Expression Premium XP-615 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Expression Premium XP-615.

Hướng dẫn cấu hình driver máy in Epson Expression Premium XP-615

– Đối với Windows OS sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Expression Premium XP-615 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Expression Premium XP-615 vào folder Application để cài driver máy in Epson Expression Premium XP-615 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.