Tải về và setup phần mềm máy in Epson Stylus CX3810

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus CX3810 và setup driver setup máy in Epson Stylus CX3810 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus CX3810 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus CX3810 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus CX3810

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus CX3810 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus CX3810, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Stylus CX3810 thì chúng ta cần cách tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus CX3810

Nếu như bạn không cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus CX3810 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus CX3810 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về driver cấu hình máy in Epson Stylus CX3810 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus CX3810 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus CX3810 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus CX3810, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus CX3810 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus CX3810, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus CX3810 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus CX3810 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus CX3810 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus CX3810 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus CX3810 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus CX3810 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus CX3810 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus CX3810 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus CX3810 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus CX3810 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus CX3810 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus CX3810.

Cách setup driver máy in Epson Stylus CX3810

– Đối với Windows sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus CX3810 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus CX3810 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus CX3810 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.