Tải về và setup phần mềm máy in Epson Stylus Photo R280

Cách tải driver setup máy in Epson Stylus Photo R280 và cài đặt driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo R280 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo R280 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo R280 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R280

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo R280 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R280, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R280 thì chúng ta cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Photo R280

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson Stylus Photo R280 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo R280 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R280 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo R280 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo R280 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R280, phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R280 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo R280, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R280 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R280 hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo R280 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo R280 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo R280 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo R280 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo R280 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo R280 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo R280 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo R280 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo R280 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo R280.

Hướng dẫn cài đặt driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo R280

– Với Windows sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R280 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo R280 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus Photo R280 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.