Tải về và setup phần mềm máy in Epson WorkForce Pro GT-S80

Cách tải phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro GT-S80 và cấu hình phần mềm setup máy in Epson WorkForce Pro GT-S80 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson WorkForce Pro GT-S80 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson WorkForce Pro GT-S80 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm setup máy in Epson WorkForce Pro GT-S80

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson WorkForce Pro GT-S80 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro GT-S80, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson WorkForce Pro GT-S80 thì chúng ta cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro GT-S80

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro GT-S80 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce Pro GT-S80 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro GT-S80 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson WorkForce Pro GT-S80 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro GT-S80 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce Pro GT-S80, phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce Pro GT-S80 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce Pro GT-S80, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce Pro GT-S80 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce Pro GT-S80 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce Pro GT-S80 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce Pro GT-S80 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce Pro GT-S80 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce Pro GT-S80 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce Pro GT-S80 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson WorkForce Pro GT-S80 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson WorkForce Pro GT-S80 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson WorkForce Pro GT-S80 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce Pro GT-S80 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce Pro GT-S80.

Hướng dẫn cài đặt driver cài đặt máy in Epson WorkForce Pro GT-S80

– Với Windows OS sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro GT-S80 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson WorkForce Pro GT-S80 vào folder Application để cài driver máy in Epson WorkForce Pro GT-S80 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.