Tải xuống và cài đặt driver máy in Epson AcuLaser C1900

Cách tải phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C1900 và cài đặt phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C1900 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson AcuLaser C1900 là phần mềm dùng để setup máy in Epson AcuLaser C1900 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C1900

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson AcuLaser C1900 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C1900, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C1900 thì bạn cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson AcuLaser C1900

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson AcuLaser C1900 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser C1900 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C1900 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson AcuLaser C1900 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C1900 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C1900, driver setup máy in Epson AcuLaser C1900 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser C1900, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C1900 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C1900 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser C1900 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser C1900 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser C1900 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser C1900 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser C1900 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson AcuLaser C1900 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser C1900 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser C1900 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser C1900 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser C1900.

Hướng dẫn setup driver máy in Epson AcuLaser C1900

– Với hệ điều hành Windows sau khi download về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C1900 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C1900 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser C1900 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.