Tải xuống và cài đặt driver máy in Epson Stylus 200

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus 200 và cài đặt driver máy in Epson Stylus 200 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus 200 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus 200 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus 200

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus 200 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson Stylus 200, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus 200 thì chúng ta cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus 200

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus 200 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus 200 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về phần mềm setup máy in Epson Stylus 200 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus 200 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus 200 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus 200, driver máy in Epson Stylus 200 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus 200, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus 200 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus 200 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus 200 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus 200 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus 200 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus 200 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus 200 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus 200 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus 200 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus 200 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus 200 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus 200.

Hướng dẫn cấu hình driver cài đặt máy in Epson Stylus 200

– Với hệ điều hành Windows sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus 200 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus 200 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus 200 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.