Tải xuống và cài đặt driver máy in Epson Stylus CX1500

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus CX1500 và setup driver máy in Epson Stylus CX1500 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus CX1500 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus CX1500 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus CX1500

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus CX1500 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus CX1500, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus CX1500 thì bạn cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus CX1500

Nếu như bạn không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus CX1500 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus CX1500 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống driver máy in Epson Stylus CX1500 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus CX1500 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus CX1500 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus CX1500, phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus CX1500 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus CX1500, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus CX1500 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Stylus CX1500 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus CX1500 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus CX1500 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus CX1500 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus CX1500 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus CX1500 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus CX1500 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus CX1500 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus CX1500 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus CX1500 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus CX1500.

Hướng dẫn cài đặt driver cấu hình máy in Epson Stylus CX1500

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus CX1500 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus CX1500 vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson Stylus CX1500 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.