Tải xuống và cài đặt phần mềm máy in Epson EMP-7850

Nếu bạn đang muốn cách lấy driver cài đặt máy in Epson EMP-7850, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver máy in Epson EMP-7850 và setup phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-7850 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson EMP-7850 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-7850 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson EMP-7850

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson EMP-7850 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-7850, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson EMP-7850 thì bạn cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-7850

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson EMP-7850 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-7850 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải driver máy in Epson EMP-7850 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson EMP-7850 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson EMP-7850 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-7850, driver máy in Epson EMP-7850 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-7850, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-7850 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-7850 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-7850 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-7850 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EMP-7850 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-7850 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-7850 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EMP-7850 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-7850 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-7850 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-7850 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải xuống tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-7850.

Hướng dẫn cấu hình driver cài đặt máy in Epson EMP-7850

– Với Windows OS sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson EMP-7850 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson EMP-7850 vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson EMP-7850 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.