Tải xuống và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo 2200

Cách tải driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 2200 và cấu hình driver máy in Epson Stylus Photo 2200 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo 2200 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Photo 2200 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver setup máy in Epson Stylus Photo 2200

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo 2200 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 2200, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo 2200 thì chúng ta cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 2200

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Stylus Photo 2200 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 2200 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống driver máy in Epson Stylus Photo 2200 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus Photo 2200 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 2200 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 2200, driver máy in Epson Stylus Photo 2200 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 2200, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 2200 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Photo 2200 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 2200 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 2200 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo 2200 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 2200 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 2200 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo 2200 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo 2200 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo 2200 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 2200 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 2200.

Hướng dẫn setup phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 2200

– Với Windows sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 2200 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 2200 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 2200 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.