Tải xuống và cấu hình driver máy in Epson AcuLaser CX11NF

Cách tải driver cài đặt máy in Epson AcuLaser CX11NF và cài đặt phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX11NF cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson AcuLaser CX11NF là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson AcuLaser CX11NF khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser CX11NF

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson AcuLaser CX11NF khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson AcuLaser CX11NF, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser CX11NF thì chúng ta cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser CX11NF

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX11NF lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser CX11NF của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống driver máy in Epson AcuLaser CX11NF sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson AcuLaser CX11NF có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX11NF là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX11NF, phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX11NF sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser CX11NF, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX11NF và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX11NF hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser CX11NF không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser CX11NF về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson AcuLaser CX11NF hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser CX11NF hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser CX11NF cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser CX11NF cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser CX11NF hỗ trợ Windows 10

Driver Epson AcuLaser CX11NF hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser CX11NF tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser CX11NF.

Hướng dẫn cấu hình driver cấu hình máy in Epson AcuLaser CX11NF

– Đối với Windows sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson AcuLaser CX11NF lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson AcuLaser CX11NF vào folder Application để cài driver máy in Epson AcuLaser CX11NF như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.