Tải xuống và cấu hình driver máy in Epson DLQ-3500

Nếu bạn đang muốn cách lấy phần mềm phần mềm máy in Epson DLQ-3500, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson DLQ-3500 và setup phần mềm driver máy in Epson DLQ-3500 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson DLQ-3500 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson DLQ-3500 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson DLQ-3500

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson DLQ-3500 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson DLQ-3500, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson DLQ-3500 thì chúng ta cần cách tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson DLQ-3500

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson DLQ-3500 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson DLQ-3500 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy phần mềm setup máy in Epson DLQ-3500 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson DLQ-3500 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson DLQ-3500 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson DLQ-3500, phần mềm driver máy in Epson DLQ-3500 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson DLQ-3500, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson DLQ-3500 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu driver máy in Epson DLQ-3500 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson DLQ-3500 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson DLQ-3500 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson DLQ-3500 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson DLQ-3500 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson DLQ-3500 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson DLQ-3500 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson DLQ-3500 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson DLQ-3500 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson DLQ-3500 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy về tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson DLQ-3500.

Hướng dẫn setup driver cấu hình máy in Epson DLQ-3500

– Đối với Windows sau khi tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson DLQ-3500 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson DLQ-3500 vào folder Application để cài driver máy in Epson DLQ-3500 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.