Tải xuống và cấu hình driver máy in Epson Expression Home XP-312

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-312 và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-312 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Expression Home XP-312 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Expression Home XP-312 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-312

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Expression Home XP-312 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson Expression Home XP-312, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-312 thì chúng ta cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Expression Home XP-312

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Expression Home XP-312 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Expression Home XP-312 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-312 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Expression Home XP-312 có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson Expression Home XP-312 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Expression Home XP-312, phần mềm phần mềm máy in Epson Expression Home XP-312 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Expression Home XP-312, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Expression Home XP-312 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson Expression Home XP-312 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Expression Home XP-312 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Expression Home XP-312 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Expression Home XP-312 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Expression Home XP-312 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Expression Home XP-312 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Expression Home XP-312 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Expression Home XP-312 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Expression Home XP-312 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Expression Home XP-312 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Expression Home XP-312.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm setup máy in Epson Expression Home XP-312

– Đối với Windows OS sau khi tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson Expression Home XP-312 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Expression Home XP-312 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Expression Home XP-312 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.