Tải xuống và cấu hình driver máy in Epson Stylus COLOR 460

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 460 và setup phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 460 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 460 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 460 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver setup máy in Epson Stylus COLOR 460

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Stylus COLOR 460 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus COLOR 460, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 460 thì bạn cần cách tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus COLOR 460

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 460 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 460 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống driver máy in Epson Stylus COLOR 460 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 460 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 460 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 460, driver máy in Epson Stylus COLOR 460 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 460, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 460 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus COLOR 460 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 460 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 460 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus COLOR 460 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 460 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 460 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus COLOR 460 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus COLOR 460 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus COLOR 460 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 460 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 460.

Cách cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 460

– Đối với Windows sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus COLOR 460 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus COLOR 460 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus COLOR 460 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.