Tải xuống và cấu hình driver máy in Epson Stylus COLOR 740i

Cách tải driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 740i và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 740i cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 740i là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus COLOR 740i khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 740i

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus COLOR 740i khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus COLOR 740i, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 740i thì bạn cần cách tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus COLOR 740i

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Stylus COLOR 740i lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 740i của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải xuống phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 740i sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 740i có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 740i là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 740i, driver máy in Epson Stylus COLOR 740i sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 740i, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 740i và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus COLOR 740i hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 740i không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 740i về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus COLOR 740i hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 740i hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 740i cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus COLOR 740i cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus COLOR 740i hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus COLOR 740i hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 740i tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 740i.

Hướng dẫn setup phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 740i

– Đối với Windows sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus COLOR 740i lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 740i vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 740i như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.