Tải xuống và cấu hình driver máy in Epson Stylus DX3850+

Cách tải driver setup máy in Epson Stylus DX3850+ và cài đặt driver cài đặt máy in Epson Stylus DX3850+ cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus DX3850+ là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus DX3850+ khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus DX3850+

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Stylus DX3850+ khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus DX3850+, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus DX3850+ thì chúng ta cần cách tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus DX3850+

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus DX3850+ lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus DX3850+ của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải xuống phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus DX3850+ sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus DX3850+ có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson Stylus DX3850+ là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus DX3850+, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus DX3850+ sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus DX3850+, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus DX3850+ và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson Stylus DX3850+ hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus DX3850+ không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus DX3850+ về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus DX3850+ hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus DX3850+ hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus DX3850+ cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus DX3850+ cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus DX3850+ hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus DX3850+ hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus DX3850+ tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus DX3850+.

Cách setup driver setup máy in Epson Stylus DX3850+

– Với Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus DX3850+ lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson Stylus DX3850+ vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus DX3850+ như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.