Tải xuống và cấu hình driver máy in Epson Stylus Photo T60

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo T60 và setup phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo T60 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Photo T60 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo T60 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo T60

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus Photo T60 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver setup máy in Epson Stylus Photo T60, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo T60 thì bạn cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo T60

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo T60 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo T60 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo T60 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus Photo T60 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo T60 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo T60, phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo T60 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo T60, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo T60 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Photo T60 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo T60 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo T60 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo T60 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo T60 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo T60 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo T60 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo T60 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo T60 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo T60 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo T60.

Hướng dẫn setup driver máy in Epson Stylus Photo T60

– Với Windows sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo T60 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo T60 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo T60 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.