Tải xuống và cấu hình phần mềm máy in Epson EMP-1717

Nếu bạn đang muốn cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-1717, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-1717 và cài đặt driver máy in Epson EMP-1717 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson EMP-1717 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson EMP-1717 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson EMP-1717

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson EMP-1717 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson EMP-1717, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson EMP-1717 thì bạn cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-1717

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson EMP-1717 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-1717 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy driver máy in Epson EMP-1717 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson EMP-1717 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-1717 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-1717, phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-1717 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-1717, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-1717 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-1717 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-1717 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-1717 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-1717 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-1717 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-1717 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-1717 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-1717 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-1717 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-1717 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và download tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-1717.

Cách cài đặt driver setup máy in Epson EMP-1717

– Với Windows OS sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson EMP-1717 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson EMP-1717 vào folder Application để cài driver máy in Epson EMP-1717 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.