Tải xuống và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Photo R300M

Cách tải driver máy in Epson Stylus Photo R300M và cài đặt driver setup máy in Epson Stylus Photo R300M cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo R300M là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo R300M khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R300M

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Stylus Photo R300M khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Photo R300M, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R300M thì chúng ta cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo R300M

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo R300M lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo R300M của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải driver máy in Epson Stylus Photo R300M sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo R300M có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R300M là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R300M, driver máy in Epson Stylus Photo R300M sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo R300M, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R300M và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo R300M hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo R300M không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo R300M về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo R300M hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo R300M hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo R300M cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo R300M cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo R300M hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo R300M hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo R300M tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo R300M.

Cách cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R300M

– Với Windows sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R300M lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo R300M vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R300M như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.