Tải xuống và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus S20

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus S20 và cấu hình phần mềm setup máy in Epson Stylus S20 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus S20 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus S20 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus S20

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus S20 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson Stylus S20, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus S20 thì bạn cần download và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus S20

Nếu như chúng ta không cài driver setup máy in Epson Stylus S20 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus S20 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về phần mềm driver máy in Epson Stylus S20 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus S20 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus S20 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus S20, driver cài đặt máy in Epson Stylus S20 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus S20, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus S20 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus S20 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus S20 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus S20 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus S20 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus S20 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus S20 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus S20 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus S20 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus S20 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus S20 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus S20.

Hướng dẫn setup phần mềm driver máy in Epson Stylus S20

– Đối với Windows sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus S20 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus S20 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus S20 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.