Tải xuống và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus T11

Cách tải driver cài đặt máy in Epson Stylus T11 và cài đặt driver cấu hình máy in Epson Stylus T11 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus T11 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus T11 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver setup máy in Epson Stylus T11

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus T11 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus T11, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus T11 thì bạn cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus T11

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus T11 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus T11 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải driver cài đặt máy in Epson Stylus T11 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus T11 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus T11 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus T11, driver cài đặt máy in Epson Stylus T11 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus T11, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus T11 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Stylus T11 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus T11 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus T11 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus T11 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus T11 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus T11 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus T11 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus T11 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus T11 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus T11 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus T11.

Cách setup driver máy in Epson Stylus T11

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus T11 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus T11 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson Stylus T11 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.