Tải xuống và cấu hình phần mềm máy in Epson SureColor T5000

Cách tải driver máy in Epson SureColor T5000 và cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson SureColor T5000 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson SureColor T5000 là phần mềm dùng để setup máy in Epson SureColor T5000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson SureColor T5000

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson SureColor T5000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson SureColor T5000, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson SureColor T5000 thì bạn cần download và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson SureColor T5000

Nếu như chúng ta không cài driver cấu hình máy in Epson SureColor T5000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson SureColor T5000 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống phần mềm phần mềm máy in Epson SureColor T5000 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson SureColor T5000 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson SureColor T5000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson SureColor T5000, phần mềm phần mềm máy in Epson SureColor T5000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson SureColor T5000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson SureColor T5000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu driver máy in Epson SureColor T5000 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson SureColor T5000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson SureColor T5000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson SureColor T5000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson SureColor T5000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson SureColor T5000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson SureColor T5000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson SureColor T5000 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson SureColor T5000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson SureColor T5000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson SureColor T5000.

Hướng dẫn cài đặt driver máy in Epson SureColor T5000

– Với Windows sau khi cách lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson SureColor T5000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson SureColor T5000 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson SureColor T5000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.