Tải xuống và cấu hình phần mềm máy in Epson WorkForce WF-M1030

Cách tải driver setup máy in Epson WorkForce WF-M1030 và setup driver cấu hình máy in Epson WorkForce WF-M1030 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson WorkForce WF-M1030 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson WorkForce WF-M1030 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-M1030

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson WorkForce WF-M1030 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson WorkForce WF-M1030, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson WorkForce WF-M1030 thì chúng ta cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-M1030

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson WorkForce WF-M1030 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce WF-M1030 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách lấy phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-M1030 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson WorkForce WF-M1030 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-M1030 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-M1030, phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-M1030 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce WF-M1030, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-M1030 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce WF-M1030 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce WF-M1030 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce WF-M1030 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson WorkForce WF-M1030 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce WF-M1030 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce WF-M1030 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson WorkForce WF-M1030 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson WorkForce WF-M1030 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson WorkForce WF-M1030 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce WF-M1030 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce WF-M1030.

Cách setup phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-M1030

– Với Windows OS sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson WorkForce WF-M1030 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson WorkForce WF-M1030 vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce WF-M1030 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.