Tải xuống và setup driver máy in Epson AcuLaser C3000

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser C3000 và cài đặt phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C3000 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson AcuLaser C3000 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson AcuLaser C3000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser C3000

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson AcuLaser C3000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver setup máy in Epson AcuLaser C3000, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C3000 thì bạn cần download và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C3000

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C3000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser C3000 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C3000 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson AcuLaser C3000 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C3000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C3000, phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser C3000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser C3000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C3000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson AcuLaser C3000 hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser C3000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser C3000 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson AcuLaser C3000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser C3000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser C3000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson AcuLaser C3000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser C3000 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser C3000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser C3000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser C3000.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C3000

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C3000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C3000 vào folder Application để cài driver máy in Epson AcuLaser C3000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.