Tải xuống và setup driver máy in Epson WorkForce WF-M1560

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce WF-M1560 và cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce WF-M1560 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson WorkForce WF-M1560 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson WorkForce WF-M1560 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-M1560

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson WorkForce WF-M1560 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson WorkForce WF-M1560, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson WorkForce WF-M1560 thì bạn cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson WorkForce WF-M1560

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson WorkForce WF-M1560 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce WF-M1560 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce WF-M1560 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson WorkForce WF-M1560 có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson WorkForce WF-M1560 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-M1560, phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-M1560 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce WF-M1560, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-M1560 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson WorkForce WF-M1560 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce WF-M1560 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce WF-M1560 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson WorkForce WF-M1560 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce WF-M1560 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce WF-M1560 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson WorkForce WF-M1560 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson WorkForce WF-M1560 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson WorkForce WF-M1560 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce WF-M1560 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce WF-M1560.

Hướng dẫn cài đặt driver cấu hình máy in Epson WorkForce WF-M1560

– Đối với Windows sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson WorkForce WF-M1560 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson WorkForce WF-M1560 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-M1560 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.