Tải xuống và setup phần mềm máy in Epson AcuLaser C4100

Cách tải phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C4100 và cài đặt phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C4100 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson AcuLaser C4100 là phần mềm dùng để setup máy in Epson AcuLaser C4100 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C4100

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson AcuLaser C4100 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson AcuLaser C4100, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson AcuLaser C4100 thì chúng ta cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson AcuLaser C4100

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser C4100 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser C4100 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C4100 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson AcuLaser C4100 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson AcuLaser C4100 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C4100, phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C4100 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser C4100, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C4100 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C4100 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser C4100 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser C4100 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser C4100 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser C4100 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser C4100 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser C4100 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser C4100 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson AcuLaser C4100 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser C4100 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser C4100.

Cách cài đặt driver cấu hình máy in Epson AcuLaser C4100

– Với Windows OS sau khi tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C4100 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson AcuLaser C4100 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C4100 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.