Tải xuống và setup phần mềm máy in Epson EMP-400W

Có phải bạn đang muốn download driver cấu hình máy in Epson EMP-400W, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver máy in Epson EMP-400W và cấu hình phần mềm setup máy in Epson EMP-400W cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson EMP-400W là phần mềm dùng để setup máy in Epson EMP-400W khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver setup máy in Epson EMP-400W

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson EMP-400W khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson EMP-400W, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson EMP-400W thì chúng ta cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-400W

Nếu như chúng ta không cài driver setup máy in Epson EMP-400W lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-400W của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-400W sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson EMP-400W có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson EMP-400W là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-400W, phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-400W sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-400W, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-400W và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-400W hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-400W không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-400W về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-400W hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-400W hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-400W cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-400W cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-400W hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-400W hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-400W tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy về tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-400W.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-400W

– Với Windows OS sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-400W lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-400W vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson EMP-400W như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.