Tải xuống và setup phần mềm máy in Epson Stylus Pro 10600

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 10600 và cài đặt driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 10600 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Pro 10600 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Pro 10600 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 10600

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Stylus Pro 10600 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 10600, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 10600 thì chúng ta cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 10600

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus Pro 10600 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 10600 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 10600 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro 10600 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 10600 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 10600, driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 10600 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 10600, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 10600 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 10600 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 10600 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 10600 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Pro 10600 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 10600 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 10600 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro 10600 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 10600 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Pro 10600 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 10600 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 10600.

Cách cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 10600

– Với hệ điều hành Windows sau khi download về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Stylus Pro 10600 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 10600 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 10600 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.