Tải xuống và setup phần mềm máy in Epson Stylus TX117

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus TX117 và cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus TX117 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus TX117 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus TX117 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus TX117

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Stylus TX117 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus TX117, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson Stylus TX117 thì bạn cần download và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus TX117

Nếu như bạn không cài driver cấu hình máy in Epson Stylus TX117 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus TX117 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus TX117 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus TX117 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus TX117 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus TX117, phần mềm driver máy in Epson Stylus TX117 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus TX117, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus TX117 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus TX117 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus TX117 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus TX117 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus TX117 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus TX117 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus TX117 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus TX117 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus TX117 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus TX117 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus TX117 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus TX117.

Hướng dẫn setup driver cài đặt máy in Epson Stylus TX117

– Đối với Windows sau khi download về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX117 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson Stylus TX117 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus TX117 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.