Tải xuống và setup phần mềm máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200)

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) và setup driver máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200)

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200), hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) thì bạn cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200)

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cấu hình máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về driver máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200), phần mềm cài đặt máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200), sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) không thể in ấn được.

Tải Driver Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) hỗ trợ Windows 10

Driver Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200).

Hướng dẫn cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200)

– Với Windows sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson StylusRIP Professional 2.0 (Stylus Photo 2200) như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.