Cách download và cài đặt driver máy in Epson EMP-S3

Cách tải driver máy in Epson EMP-S3 và setup phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-S3 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-S3 là phần mềm dùng để setup máy in Epson EMP-S3 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm setup máy in Epson EMP-S3

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson EMP-S3 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-S3, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson EMP-S3 thì chúng ta cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-S3

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson EMP-S3 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-S3 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-S3 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson EMP-S3 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson EMP-S3 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-S3, phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-S3 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-S3, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-S3 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson EMP-S3 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-S3 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-S3 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EMP-S3 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-S3 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-S3 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-S3 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-S3 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-S3 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-S3 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-S3.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm driver máy in Epson EMP-S3

– Với Windows OS sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson EMP-S3 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson EMP-S3 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson EMP-S3 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.