Cách download và cài đặt driver máy in Epson Stylus COLOR 480SXU

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 480SXU và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 480SXU cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 480SXU là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus COLOR 480SXU khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 480SXU

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 480SXU khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus COLOR 480SXU, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus COLOR 480SXU thì chúng ta cần cách tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 480SXU

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 480SXU lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 480SXU của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải driver máy in Epson Stylus COLOR 480SXU sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 480SXU có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 480SXU là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 480SXU, driver máy in Epson Stylus COLOR 480SXU sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 480SXU, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 480SXU và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 480SXU hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 480SXU không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 480SXU về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus COLOR 480SXU hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 480SXU hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 480SXU cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus COLOR 480SXU cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus COLOR 480SXU hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus COLOR 480SXU hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 480SXU tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 480SXU.

Hướng dẫn cấu hình driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 480SXU

– Đối với Windows sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 480SXU lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 480SXU vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus COLOR 480SXU như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.