Cách download và cài đặt driver máy in Epson Stylus NX125

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus NX125 và cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus NX125 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus NX125 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus NX125 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus NX125

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus NX125 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus NX125, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Stylus NX125 thì bạn cần download và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus NX125

Nếu như bạn không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus NX125 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus NX125 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus NX125 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus NX125 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus NX125 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus NX125, phần mềm driver máy in Epson Stylus NX125 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus NX125, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus NX125 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus NX125 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus NX125 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus NX125 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus NX125 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus NX125 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus NX125 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus NX125 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus NX125 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus NX125 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus NX125 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus NX125.

Hướng dẫn setup phần mềm setup máy in Epson Stylus NX125

– Với Windows OS sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Stylus NX125 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus NX125 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson Stylus NX125 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.